რეკლამა

ჟანგვა-შემცირების რეაქცია - გვერდი 263

ქიმიური რეაქციის ტიპი, რომელიც გულისხმობს ელექტრონების გადაცემას ორ სახეობას შორის - განახლდა 2022 წელს

განმარტება

ჟანგვა-შემცირების (რედოქს) რეაქცია არის ქიმიური რეაქციის სახეობა, რომელიც მოიცავს ელექტრონების გადაცემას ორ სახეობას შორის.

ჟანგვის შემცირების რეაქცია არის ნებისმიერი ქიმიური რეაქცია, რომლის დროსაც იცვლება მოლეკულის, ატომის ან იონის დაჟანგვის რაოდენობა ელექტრონის მომატების ან დაკარგვის შედეგად. რედოქს რეაქციები საერთო და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ცხოვრების ზოგიერთი ძირითადი ფუნქციისთვის, მათ შორის ფოტოსინთეზი, სუნთქვა, წვა და კოროზია ან ჟანგირება.

Thin tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2O2 (oxi già) tác dụng vói MnO2 (მანგანის ოქსიტი) t tho thành O2 (ოქსი)

Phìng trình để tạo ra chất H2O2 (oxi già) (წყალბადის ზეჟანგი)

H2SO4 + ბაო2 → ჰ2O2 + BaSO4 H2SO4 + Na2O2 → ჰ2O2 + Na2SO4 Li2O2.H2O2.3 თ2O → 3 სთ2O + H2O2 + Li2O2

Phìng trình để tạo ra chất MnO2 (მანგანის ოქსიტი) (მანგანუმის დიოქსიდი)

2 კმ4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 3C2H4 + 4H2O + 2 კმ4 → 2KOH + 2 მილიონი2 + 3C2H4(ოჰ)2 3C2H4 + 4H2O + 2 კმ4 → 2KOH + 2 მილიონი2 + 3C2H4(ოჰ)2

Phìng trình để tạo ra chất O2 (ჟანგბადი) (ჟანგბადი)

2CaOCl2 → ო2 + 2 CaCl2 2Cu (არა3)2 → 2CuO + 4 არა2 + O2 2 ვიცი3 → 2KNO2 + O2

Phìng trình để tạo ra chất H2Mn (მანგანის დიჰიდრიდი) ()

H2O2 + MnO2 → 2O2 + H2Mn

ჩვენი სპონსორი

TVB Mờt Thời Để Nhớ

ახალი ამბები

საინტერესო ინფორმაცია მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა იცის


შემოსავლის ფორმის რეკლამა გვეხმარება შინაარსის მაქსიმალურად ხარისხიანად შენარჩუნებაში რატომ გვჭირდება რეკლამების განთავსება? : დ

არ მსურს ვებსაიტის მხარდაჭერა (დახურვა) - :(