რეკლამა

ორმაგი ჩანაცვლების რეაქცია - გვერდი 11

რეაქცია, რომელშიც ორი იონური ნაერთის დადებითი და უარყოფითი იონები ცვლის ადგილებს და ქმნის ორ ახალ ნაერთს. - განახლდა 2022 წელს

განმარტება

AB + CD → AD + CB

A და C ამ რეაქციაში პოზიტიურად დამუხტული კათიონებია, ხოლო B და D უარყოფითი დამუხტული ანიონები. ორმაგი ჩანაცვლების რეაქციები, როგორც წესი, გვხვდება ნაერთებს შორის წყალხსნარში. რეაქციის გამოწვევის მიზნით, ერთ – ერთი პროდუქტი, როგორც წესი, არის მყარი ნალექი, გაზი ან მოლეკულური ნაერთი, როგორიცაა წყალი.

ნალექი წარმოიქმნება ორმაგი ჩანაცვლების რეაქციაში, როდესაც ერთი რეაქტივიდან კათიონები გაერთიანდებიან და წარმოქმნიან უხსნად იონურ ნაერთს მეორე რეაქტივის ანიონებთან. შემდეგი რეაქცია ხდება კალიუმის იოდიდისა და ტყვიის (II) ნიტრატის წყალხსნარების შერწყმისას.

Phương trình số #2

2NaOH + H2ZnO22H2O + Na2ZnO2

ხონგ კო

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + H2ZnO2 => H2O + Na2ZnO2  

Phương trình số #3

ქოჰ + ჰალო2.H2ო → 2H2O + კალო2

ხონგ კო

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + HAlO2.H2O => H2O + KAlO2  

ჩვენი სპონსორი

TVB Mờt Thời Để Nhớ

ახალი ამბები

საინტერესო ინფორმაცია მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა იცის


შემოსავლის ფორმის რეკლამა გვეხმარება შინაარსის მაქსიმალურად ხარისხიანად შენარჩუნებაში რატომ გვჭირდება რეკლამების განთავსება? : დ

არ მსურს ვებსაიტის მხარდაჭერა (დახურვა) - :(